7.1 Jezična norma i jezična kritika u hrvatskom jeziku

  • Jadranka Gvozdanovic (Autor/in)

Identifier (Dateien)

Abstract

Prijevod teksta: Jadranka Gvozdanović i Iva Petrak

 

Kritika jezičnih normi kao rasuđivanje o prikladnosti jezika pos- toji u hrvatskom jeziku još od početka književnog jezika u renesansnom razdoblju. Promišljanje o varijetetima i kvaliteti hrvatskog jezika, koje se temelji na rasprostranjenosti i sposobnosti književnog izražaja, datira im- plicitno (u smislu izbora varijeteta) od kasnog 16. i ranog 17. vijeka. Već 1595. godine pojavio se Rječnik pet najuglednijih europskih jezika Faus- ta Vrančića, među kojima je i dalmatinski hrvatski koji uključuje jezično blago nekolicine varijeteta. Pored toga inkluzivnog leksičkog modela ja- vljaju se i rana gramatička razmišljanja o rasprostranjenosti i kulturnom značenju varijeteta. Prvu hrvatsku gramatiku napisao je godine 1604. Bar- tol Kašić dajući prednost najrasprostranjenijem dijalektu, iako to nije bio njegov vlastiti dijalekt. Takva promišljanja bivaju eksplicitno formulirana u  18. stoljeću te daju temelj standardizaciji u 19. stoljeću. Od kodifikacije početkom 19. stoljeća možemo govoriti o jezičnoj normi. Stručni izrazi je- zična kultura i jezična pravilnost upotrebljavaju se od (relativnog) etabliran- ja jezične norme početkom 20. stoljeća. Eksplicitna kritika jezičnih normi razvija se šezdesetih godina dvadesetog stoljeća (Katičić 1963,1965), se- damdesetih godina usmjerava se na adekvatnost pojedinačnih jezičnih izjava, osamdesetih dobiva na zamahu, da bi 1990-ih godina tijekom restandardizacije jezika postala vrlo prominentnom. U novije doba, od ponovnog etabliranja hrvatske norme, nastaje veći broj publikacija o je- zičnoj pravilnosti (primjerice Pranjković 2010: Ogledi o jezičnoj pravilnosti).

Statistiken

Last Weeks
KW
Downloads
Current Year
2019
Downloads
Prior Year
2018
Downloads
All Years
Downloads
Logo OA-Statistic
Veröffentlicht
2017-12-06
Rubrik
Einzelsprachliche Artikel
Sprache
hr
Schlagworte
jezična norma; jezična kultura; jezična pravilnost; dijalekt; standardizacija; restandardizacija; nacionalni identitet