1.4 Uvod

Ekkehard Felder, Horst Schwinn, Beatrix Busse, Ludwig M. Eichinger, Sybille Große, Jadranka Gvozdanovic, Katharina Jacob, Edgar Radtke

Abstract


Online priručnik za europsku jezičnu kritiku omogućava komparativni uvid u jezičnu kritiku u europskim jezičnim kulturama. Online priručnik za europsku jezičnu kritiku je periodična višejezična internetska publikacija. U priručniku se postepeno objavljuju enciklopedijski članci koji uključuju ključne teme te su od kulturološkog značaja u europskoj perspektivi. Time se nastoji omogućiti pregled povijesti koncepta jezične kritike u Europi. Priručnik s jedne strane omogućuje jedinstveni uvid u pojedinačne jezične kulture, dok s druge strane uzima u obzir i komparativnu perspektivu istih.

Volltext:

PDF (Hrvatski)DOI: http://dx.doi.org/10.17885/heiup.heso.2017.0.23715

URN (PDF (Hrvatski)): http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-heso-237155